Vuokrausehdot

Vuokraehdot

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä.

2. VARAUSMAKSU / TAKUUMAKSU

Varausmaksu/pantti on 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu ajallaan ja sovitussa kunnossa.

3. VUOKRAN MAKSU

Vuokra tulee aina olla maksettuna eräpäivään mennessä ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokra-ajan alkua. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta.

4. VUOKRAAN SISÄLTYY

Käytönopastus, wc-kemikaalit, ulkopesu sekä sovitut varusteet. Auto on tankattu ja toinen kaasupulloista on avaamaton.

5. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on vuokrakäyttöön tarkoitettu liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1000 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000 € seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.
Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot.

6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle etukäteen sovittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.

7.MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa, ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Lisäkulut vähennetään ensisijaisesti pantista. Mikäli pantti ei riitä kattamaan kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta.
Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti sisältä siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä, jätevesitankki tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan myöhässä ilman erillistä sopimista, veloitetaan 300€. Yli vuorokauden myöhästymisestä laskutetaan koko viikon vuokra. Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille. Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokranantaja ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään matkailuautoa. Vuokraajalla ja muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.
c. Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.
e. vuokranantaja luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.
f. Matkailuautossa tupakointi ja lemmikkien kuljettaminen on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus veloittaa 1000 € korvaus.
g. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu, ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.
h. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.
Vuokraaja on velvollinen yllä luoteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:
a. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
c. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
d. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
e. Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2000 €.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokranantajalle määrätyt maksut.

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokranantaja voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

12. VUOKRANANTAJAN VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokranantaja ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla.

14. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle.

15. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

16.SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.